Privacy statement - Zekerhuispakket
Met het zekerhuispakket kan je gemakkelijk en snel je schadeverzekeringen combineren. Deze verzekeringen hebben een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie.
Schadeverzekering, Autoschade, Schade, Zekerhuis, Verzekering combineren, Aansprakelijkheid verzekering, Doorlopende reisverzekering, Ongevallen verzekering, Rechtsbijstand verzekering, Ongevalleninzittende verzekering, Rechtsbijstand verzekering verkeer, Autoverzekering, Schade inzittende verzekeringen, Kampeerauto verzekering, Motorverzekering Oldtimerverzekering, Pleziervaartuigenverzekering, Inboedelverzekering, Caravanverzekering, Woonhuisverzekering, Barendrecht, Zekerhuis Assuradeuren
17453
page-template,page-template-bridgewtf,page-template-full_width,page-template-bridgewtffull_width-php,page,page-id-17453,bridge-core-3.0.9,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-,qode-theme-ver-29.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Privacy statement

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om. Voor de verwerking van persoonsgegevens hebben wij een privacy statement opgesteld. Wij dienen dit privacy statement te allen tijde na te leven.

 

Inhoud Privacy statement

Het privacy statement luidt als volgt:

Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om een aantal redenen:

  • Voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.
  • Om u adequaat van informatie te kunnen voorzien.
  • Voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingactiviteiten.
  • Voor statistische analyses.
  • Om fraude te voorkomen en bestrijden en de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten te waarborgen.
  • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij hebben van onze verwerking van persoonsgegevens melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt deze verwerking inzien op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl onder openbare registers.

Voor onze dienstverlening maken wij in sommige gevallen gebruik van de diensten van derden. Aan die derden kunnen wij persoonsgegevens van u verstrekken. Met deze derden maken wij in verwerkersovereenkomsten afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid, verwerken wij op uiterst zorgvuldige wijze en alleen voor de in de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde doeleinden.

Strafrechtelijke gegevens verwerken wij alleen voor de in de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde doeleinden. Daarbij houden wij ons aan het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële instellingen. Persoonsgegevens betreffende criminele activiteiten, zoals fraude, kunnen wij bijvoorbeeld uitwisselen met andere financiële instellingen en met opsporingsdiensten.

Aan ons gelieerde ondernemingen zijn bevoegd om de persoonsgegevens die wij verwerken met elkaar te delen voor de hiervoor omschreven doeleinden. Om uw rechten te waarborgen hebben wij alle rechten en plichten die hierop van toepassing zijn vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt voor activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals fraudepreventie en statistische analyses.

 

Raadpleging databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS) te Den Haag. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico\’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing.

 

Bijzondere persoonsgegevens: gegevens over een strafrechtelijk verleden

Voor risicobeoordeling bij schadeverzekeringen kunnen door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar geleden zijn gebeurd, hoeft u niet te melden.

Meer informatie: https://www.verzekeraars.nl en https://www.stichtingcis.nl

Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. U ontvangt binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens. Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, dan kunt u ons verzoeken om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of over onze werkwijze van op het gebied van privacy? Neem dan contact met ons op.